Sutartys SpausdintiAtgal
1 dalis

 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ištrauka (prievolių teisė)
 • Pirkimas - pardavimas
 • Žemės nuoma
 • Gyvenamųjų patalpų nuoma
 • Sutartys, sudaromos ryšio priemonėmis
 • Bendrieji sutarčių sudarymo principai

2 dalis

 • Turto nuoma ir panauda
 • Standartinės sutarčių sąlygos
 • Reikalavimai kai kurių sutarčių turiniui
 • Pavyzdinės sutarčių formos
 • Sutarčių registras
 • Autorinės sutartys

Kainoraštis


Dviejų dalių teisės aktų rinkinys „Sutartys" skirtas įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, vadybininkams, teisininkams. Pateikiami teisės aktai, reglamentuojantys sandorių, sutarčių sudarymą.

Rinkinys naudingas ruošiant sutartis. Pateikiama LR civilinio kodekso šeštoji knyga – Prievolių teisė, spausdinamos  dokumentų ištraukos, kuriose nustatomi reikalavimai sutarčių turiniui, pateikiamos pavyzdinės Teisės aktų registre paskelbtos sutarčių formos.

Atkreiptinas dėmesys į Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių rengimo rekomendacijas. Didelės apimties dokumente (78 psl.) yra išdėstytos beveik visos įmanomos sutarčių sąlygos – tereikia išsirinkti sau tinkamas.

Rinkinyje spausdinamos Tarptautinių prekybos rūmų nustatytų prekių pristatymo sąlygų „Incoterms 2000” aprašymas, privalomų duomenų, kurie turi būti pateikti suteikiamų gyvenamųjų patalpų aprašyme bei sutartyje, perkant teisę tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis, sąrašas, mažmeninės prekybos taisyklės, daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės, prekių pirkimo pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningos sąlygos, Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, reglamentuojantis palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, nustatantis kreditoriaus teises, kai apmokama pavėluotai ir daug kitų dokumentų.