VSAFAS (apskaitos standartai) SpausdintiAtgal


  • Bendroji dalis
  • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai
  • Sąskaitų planas 
  • Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai

 

Kainoraštis


Teisės aktų rinkinyje pateikti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS), privalomasis bendrasis sąskaitų planas, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarka, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, taip pat kiti kiti dokumentai, reikalingi apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei rengti pagal VSAFAS.

Viešojo sektoriaus subjektai, privalantys tvarkyti apskaitą pagal VSAFAS, yra šie:
1) valstybė;
2) savivaldybės;
3) biudžetinės įstaigos;
4)  1, 2, 3 punktuose išvardytų subjektų kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos;
5)  1, 2, 3 punktuose išvardytų subjektų kontroliuojamos aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga;
6)  1, 2, 3 punktuose išvardytų subjektų kontroliuojamos bendrojo lavinimo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga (nuo 2011 metų);
7)  1, 2, 3 punktuose išvardytų subjektų kontroliuojamos socialinės globos įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga (nuo 2011 metų);
8) išteklių fondai;
9) mokesčių fondai.