Pelno mokestis SpausdintiAtgal
 

  • Pelno mokestis
  • Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas
  • Leidžiami atskaitymai
  • Neleidžiami atskaitymai
  • Specialios pajamų apmokestinimo sąlygos
  • Pelno mokesčio apskaičiavimas, sumokėjimas, deklaravimas, grąžinimas
  • Paramos teikimas ir gavimas
     


Kainoraštis


Teisės aktų rinkinyje spausdinami pelno mokesčio apskaičiavimą, sumokėjimą ir deklaravimą reglamentuojantys teisės aktai.

Pelno mokesčio įstatymas, metinių pelno mokesčio deklaracijų užpildymo ir pateikimo taisyklės, avansinio pelno mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės, užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos pildymo taisyklės.

Pateikiama skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarka, ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis forma ir jos užpildymo taisyklės, dividendų pelno mokesčio deklaracijos forma, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklės, pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklės, asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos forma ir jos užpildymo taisyklės, tikslinių teritorijų sąrašas, išvestinių finansinių priemonių ataskaitos forma ir jos užpildymo taisyklės, su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusios formos ir jų pildymo taisyklės ir daug kitų dokumentų.