Gyventojų pajamų mokestis SpausdintiAtgal
 

  • Bendroji dalis
  • Kai kurių pajamų nustatymas
  • Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas
  • Pajamų mokesčio apskaičiavimas, mokėjimas, deklaravimas ir grąžinimas
  • Verslo liudijimai
  • Gyventojų pajamų deklaravimas  


Kainoraštis


Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimą, sumokėjimą, deklaravimą ir gyventojų pajamų deklaravimą reglamentuojantys teisės aktai.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija, jos pildymo ir pateikimo taisyklės, metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos pildymo ir pateikimo taisyklės, gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Spausdinamas pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašas, pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklės, nuolatinio ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarka, fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir(arba) kitai ekonominei veiklai formos pildymo bei pateikimo taisyklės, verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius.

Rinkinyje pateikiamos apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažymos pildymo ir išdavimo taisyklės, gyventojų metinės pajamų deklaracijos formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės ir daug kitų dokumentų.