Informacinės lentelės SpausdintiAtgal
 • Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų kodų sąrašas 
 • Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąrašas 
 • Valstybės iždo vekselių palūkanų normos
 • Delspinigių už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas dydis
 • Delspinigių už ne laiku išmokėtą darbo užmokestį dydis
 • Palūkanų už mokestinę paskolą dydis
 • Neapmokestinamasis pajamų dydis
 • Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo koeficientai
 • Darbo dienų skaičius pagal mėnesius
 • Metiniai darbo dienų koeficientai ir metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai
 • Bazinė mėnesinė alga ir bazinis valandinis atlygis
 • Minimali mėnesinė alga ir minimalus valandinis atlygis
 • Bazinės socialinės išmokos dydis 
 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
 • Draudžiamųjų pajamų dydis 
 • Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
 • Valstybinių pensijų bazė
 • Valstybės remiamų pajamų dydis 
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai
 • Valstybinės rinkliavos dydžiai
 • Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 


Pateikiami įvairūs dydžiai, indeksavimo koeficientai, reikalingi skaičiuoti mokesčiams, darbo užmokesčiui, atostogų apmokėjimui, išeitinėms ir nedarbingumo pašalpoms, kitiems skaičiavimams. Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų kodai.

Kainoraštis