Sauga darbe SpausdintiAtgal
1 dalis

 • Bendroji dalis
 • Mokymas, instruktavimas, atestavimas
 • Darbo sąlygų ir darbo vietų reikalavimai
 • Sveikatos tikrinimas
 • Potencialiai pavojingi įrenginiai
 • Pavojingi objektai

2 dalis

 • Pavojingi darbai ir kenksmingos sąlygos
 • Profesinės rizikos vertinimas
 • Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos
 • Nelaimingų atsitikimų tyrimas ir apskaita
 • Teisinė atsakomybė
 • Saugos taisyklės
 • Kiti dokumentai

Kainoraštis


Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys teisės aktai.

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatai, darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašas, darbų saugos ekspertizių nuostatai, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso pildymo tvarka.

Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, privalomojo higienos ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo tvarka, papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarka, sutrumpinto darbo laiko trukmės nustatymo, atsižvelgiant į darbo aplinkos veiksnius, kriterijai, higieninė kenksmingų darbo aplinkos veiksnių klasifikacija, darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, privalomų sveikatos tikrinimų tvarka, pavojingų darbų sąrašas, nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašas, cheminių alergenų sąrašas, profesinės rizikos vertinimo nuostatai.

Pateikiamas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas, profesinių ligų sąrašas, profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai, nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, aktų formos N-1, N-2, jų užpildymo tvarka, sunkių traumų klasifikaciniai požymiai, moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai.

Į rinkinį įtraukti krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai, darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, saugos ir sveikatos taisyklės statyboje bei daugelis kitų dokumentų.