KainoraštisSpausdintiAtgal

Rinkinio pavadinimasPakeitimų
kaina
6 mėn.
Naujo rinkinio kaina su pakeitimais
6 mėn.
Naujo rinkinio kaina su pakeitimais
12 mėn.
Įmonių veikla 30,62 € 49,88 € 77,34 €
Raštvedyba (dokumentų valdymas) 26,52 € 50,83 € 74,82 €
Sutartys 26,20 € 62,51 € 86,82 €
Prekyba maistu, viešasis maitinimas 26,20 € 62,51 € 86,82 €
Verslo apskaitos standartai (VAS) 15,78 € 18,94 € 30,94 €
Apskaita (įeina VAS) 34,73 € 53,67 € 81,45 €
Apskaita biudžetinėse įstaigose(įeina VSAFAS) 48,30 € 79,24 € 115,54 €
VSAFAS (apskaitos standartai) 24,31 € 30,62 € 47,98 €
Apskaita viešosiose įstaigose 31,25 € 53,98 € 81,13 €
Apskaita individualiose įmonėse 27,15 € 50,51 € 76,08 €
Viešieji pirkimai 31,25 € 44,51 € 75,13 €
Mokesčiai. Mokesčių administravimas 22,73 € 27,46 € 47,35 €
Mokesčiai. Pelno mokestis 26,20 € 30,94 € 53,67 €
Mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis 26,20 € 30,94 € 53,67 €
Mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis 26,20 € 30,94 € 53,67 €
Mokesčiai. Kiti mokesčiai 18,94 € 23,68 € 40,41 €
Mokesčiai. Visos dalys kartu 75,76 € 99,44 € 168,89 €
VMI mokesčių paaiškinimai 45,14 € 48,62 € 79,87 €
Komentarai. Gyventojų pajamų mokesčio komentaras 23,68 € 27,46 € 48,62 €
Komentarai. Pelno mokesčio komentaras 23,68 € 27,46 € 48,62 €
Komentarai. PVM komentaras 23,68 € 27,46 € 48,62 €
Komentarai. Kiti mokesčių komentarai 14,52 € 17,05 € 29,36 €
Komentarai. Visos dalys kartu 65,98 € 75,45 € 131,01 €
Informacinės lentelės 23,99 € 33,15 € 53,04 €
Darbas 48,23 € 61,88 € 91,23 € 
Valstybės tarnyba 30,94 € 53,04 € 81,13 €
Sauga darbe 28,73 € 55,25 € 81,13 €
Priešgaisrinė sauga 18,94 € 31,57 € 49,88 €
Valstybinis socialinis draudimas 38,20 € 50,51 € 78,29 €
Privalomasis informacijos teikimas 29,67 € 54,93 € 80,50 €
Komunalinis ir butų ūkis 37,57 € 54,93 € 81,13 €
LR darbo kodeksas 32,70 € 38,15 € 45,78 €
LR civilinis kodeksas 13,89 € 26,52 € 37,88 €
LR civilinio proceso kodeksas 13,89 € 26,52 € 37,88 €
LR administracinių nusižengimų kodeksas 23,98 € 40,33 € 59,95 €
LR baudžiamasis kodeksas 13,89 € 27,46 € 38,83 €
LR baudžiamojo proceso kodeksas 13,89 € 27,46 € 38,83 €