Darbas SpausdintiAtgal
  • Darbo sutartis, kvalifikaciniai reikalavimai, apribojimai
  • Darbo laikas
  • Poilsio laikas, atostogos
  • Darbo užmokestis
  • Garantijos ir kompensacijos
  • Kolektyviniai darbo santykiai
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas
  • Komandiruotės
  • Personalo apskaita
  • Teisinė atsakomybė


Kainoraštis


Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojų (išskyrus valstybės tarnautojus) darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai.

Darbo sutarties pavyzdinės forma, atskirų darbo sutarčių ypatumai, darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašas, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse.

Darbuotojų, kurių darbo pobūdis susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarka, darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygos, su ne viso darbo laiko nustatymo tvarka bei trukme susijusių sąlygų aprašas, papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarka, kasmetinių papildomų atostogų trukmė ir suteikimo sąlygos, kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašas.

Skyriuje “Darbo užmokestis” spausdinami teisės aktai, nustatantys valstybės kontroliuojamose institucijose, įstaigose bei organizacijose taikomus atlyginimo koeficientus, atlyginimo priedus ir darbo apmokėjimo tvarką įvairių profesijų ir kategorijų darbuotojams. Pateikiama biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų, mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir pedagogų, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, kultūros įstaigų ir organizacijų darbuotojų, švietimo įstaigų darbuotojų bei daugelio kitų sričių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, atlyginimai, koeficientai, priedai.

Rinkinyje pateikiama darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka, komandiruotes ir su jomis susijusių išlaidų apmokėjimą reglamentuojantys teisės aktai bei daugelis kitų dokumentų.