Viešieji pirkimai SpausdintiAtgal
 


  • Viešųjų pirkimų įstatymas
  • Bendrieji viešųjų pirkimų principai
  • Žalieji pirkimai
  • Supaprastinti pirkimai
  • Teisinė atsakomybė  


Kainoraštis


Teisės aktų rinkinys apima valstybės, savivaldybės institucijų, viešųjų bei privačių juridinių asmenų atliekamų prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų tvarką reglamentuojančius teisės aktus.

Viešųjų pirkimų įstatymas, perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės, kompiuterių techninių specifikacijų rengimo rekomendacijos, tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos, prekių ir paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos, viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijos, informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarka, konkurencinio dialogo taikymo rekomendacijos.

Standartinės pirkimo dokumentų naudojimo rekomendacijos, standartinės atviro konkurso sąlygos, standartinės supaprastinto atviro konkurso sąlygos, standartinės riboto konkurso sąlygos, standartinės supaprastinto riboto konkurso sąlygos.

Spausdinama skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarka, viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarka, numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijos, pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimas.

Žalieji pirkimai, produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašai ir aplinkos apsaugos kriterijai.

Pateikiama supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarka, reikalavimai skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai, supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinės taisyklės ir daug kitų dokumentų.