Komunalinis ir butų ūkis SpausdintiAtgal
1 dalis

 • Bendroji dalis
 • Atsiskaitymo tvarka
 • Atsiskaitymo terminai ir delspinigiai
 • Lengvatos

2 dalis

 • Kainos ir tarifai
 • Apskaitos prietaisai
 • Energijos pirkimas - pardavimas
 • Baudos ir išjungimai
 • Pirkimas - pardavimas turint skolų
 • Ginčų sprendimas
 • Tarnybinės gyvenamosios patalpos
 • Bendrijos
 • Namo naudojimas ir aplinkos priežiūra
 • Šilumos ūkis
 • Atliekų tvarkymas
 • Gatvių priežiūra
 • Želdynai
 • Teisinė atsakomybė

Kainoraštis


Rinkinys skirtas komunalinių paslaugų įmonėms, gyvenamąsias patalpas eksploatuojančioms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, daugiabučių namų savininkų bendrijoms, energetinius išteklius tiekiančioms įmonėms.

Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka, atsiskaitymų už gyvenamųjų patalpų nuomą, eksploatavimą, energetinius išteklius, komunalines paslaugas tvarka gyvenamųjų patalpų nuomininkams ir savininkams, bendrabučio tipo daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams, kūrybinėms studijoms – dirbtuvėms, pateikiami valstybės paramą mažas pajamas gaunančioms šeimoms reglamentuojantys teisės aktai.

Rinkinyje spausdinami teisės aktai, nustatantys elektros energijos, šiluminės energijos, šalto vandens, gamtinių dujų kainas, tarifus, jų taikymo tvarką.

Vartotojų teisių gynimo įstatymas, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinė tvarka, elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, prekybos elektros energija taisyklės, kapinių tvarkymo taisyklės, miestų nekanalizuotų gyvenamųjų kvartalų nuotėkų tvarkymo rekomendacijos, aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti, atliekų tvarkymo taisyklės, atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės, , draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašas.

Į rinkinį įtraukti gyvenamojo namo statybos bendrijos pavyzdiniai įstatai, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, finansinės paramos teikimo daugiabučių namų savininkų bendrijoms tvarka, pavyzdiniai daugiabučio namo savininkų bendrijų įstatai, Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas, gyvūnų, leidžiamų laikyti daugiabučių namų butuose, normos, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo, bendrosios inžinerinės įrangos pertvarkymo tvarka.

Apskaitos prietaisai, atsiskaitymo terminai ir delspinigiai, šilumos ūkis, atliekų tvarkymas, gatvių priežiūra, želdynai, kitus klausimus liečiantys teisės aktai.