Privalomasis informacijos teikimas SpausdintiAtgal
 • Duomenų teikimas juridinių asmenų registrui
 • Akcinės bendrovės vadovo išrinkimas ar atšaukimas
 • Valstybinis socialinis draudimas
 • Draudėjų registravimas
 • Priėmimas į darbą
 • Atleidimas iš darbo
 • Vaiko priežiūros atostogos
 • Visiškos negalios invalido slauga
 • Neapmokami laikotarpiai
 • Mokesčių mokėtojų registravimas
 • Registravimo duomenų pakeitimas
 • Sąskaitos užsienio bankuose
 • Išmokos gyventojams, priskiriamos B klasės pajamoms
 • Informacijos teikimas mokesčių administratoriui
 • Suteiktos ir gautos paskolos
 • Asocijuoti asmenys
 • Paramos teikimas ir gavimas
 • Apskaitos principo keitimas
 • Kasos aparatai
 • Darbas, asmenų iki 18 metų įdarbinimas
 • Karo prievolė
 • Ne visa darbo diena
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba
 • Pavojingi objektai
 • Darboviečių įrengimas statybvietėse
 • Nelaimingi atsitikimai darbe
 • Profesinės ligos
 • Kiti pranešimai Valstybinei darbo inspekcijai
 • Pinigų plovimo prevencija
 • Sveikatos priežiūra mokyklose
 • Pelno siekiančios sveikatos priežiūros įmonės
 • Medicinos praktikos licencijavimas
 • Vartotojų sveikatai pavojingi gaminiai ar paslaugos
 • Visuomenės informavimo priemonės
 • Ekstremalios situacijos
 • Draudimo įmonės
 • Metalo laužo supirkimas
 • Cheminės medžiagos
 • Asmens duomenų tvarkymas
 • Aplinkos tarša
 • Kitos temos. 

Kainoraštis


Rinkinyje pateikti teisės aktai, nustatantys, kada ir kokią informaciją asmenys privalo pateikti įvairioms valstybės institucijoms - mokesčių administratoriui, VSDFV, darbo inspekcijai, įvairiems registrams, tarnyboms ir kitoms institucijoms. Informacijos teikimo terminai, taisyklės, formos.