Mokesčių administravimas SpausdintiAtgal
1 dalis

 • Įmokų kodai
 • Bendroji dalis
 • Mokesčių mokėtojų registravimas
 • Informacijos teikimas mokesčių administratoriui
 • Mokesčių apskaičiavimas, sumokėjimas
 • Mokesčio deklaracija

2 dalis

 • Mokesčių permoka
 • Mokestinė nepriemoka
 • Delspinigiai
 • Laidavimas, garantijos
 • Mokestinis patikrinimas
 • Mokestinis tyrimas
 • Mokestiniai ginčai
 • Muitinės vykdomas mokesčių administravimas
 • Teisinė atsakomybė  


Kainoraštis


Mokesčių administravimo įstatymas, mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašas, atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklės, konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo tvarka, notarų ir antstolių duomenų apie juridinius faktus, dėl kurių asmenims gali atsirasti prievolė mokėti mokesčius, bei kitokios informacijos, reikalingos mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti, teikimo mokesčių administratoriui taisyklės.

Spausdinamos juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas teikimo taisyklės, mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės, mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisyklės, mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės.

Rinkinyje pateikiama mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) tvarka, mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklės, delspinigių už ne laiku sumokėtų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio apskaičiavimo taisyklės, mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklės, baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodika ir daug kitų dokumentų.