Apskaita (įeina VAS) SpausdintiAtgal • Verslo apskaitos standartai
 • Pavyzdinis saskaitų planas
 • Įmonių finansinė atskaitomybė
 • Kasos operacijos
 • Turto apskaita, inventorizacija 
 • Automobilių kuro apskaita
 • Komandiruotės
 • Apskaitos dokumentai
 • Personalo apskaita
 • Ūkininko ūkio buhalterinė apskaita
 • Verslo liudijimus įsigijusių asmenų buhalterinė apskaita
 • Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla, buhalterinė apskaita
 • Teisinė atsakomybė

Kainoraštis


Dviejų dalių teisės aktų rinkinys „Apskaita" apima teisės aktus, reikalingus buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal verslo apskaitos standartus.

Pirmojoje dalyje pateikti verslo apskaitos standartai, antrojoje - Buhalterinės apskaitos įstatymas, buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminai, apskaitos dokumentų papildymo taisyklės, dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo tvarka.

Komandiruotės, dienpinigių normos, automobilių kuro apskaita, kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarka, pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės, bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės.

Į rinkinį įtrauktos inventorizacijos taisyklės, ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai, mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės, elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų naudojimo taisyklės ir daug kitų dokumentų.