Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Skolos „Sodrai" riba, nuo kurios pradedamas skolos išieškojimas, sumažinta iki 3 eurų

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2016-03-03 Nr. V-118, TAR, 2016-03-04, kodas 2016-04201, galioja nuo 2016-03-05)

Na, „Sodra" matyt pasiskaičiavo, kad „centas prie cento – bus euras", ir nusprendė sumažinti ribą, nuo kurios pradedamas skolos išieškojimas, iki 3 eurų.

Tai leidžia padaryti Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema, kurioje minimali vieno nurašymo nurodymo kredito įstaigai suma yra 2,90 euro. Taigi, nors išieškojimų skaičius ir didės, „Sodrai" papildomų išlaidų dėl to nebus - viskas daroma per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymu pakeistos Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės ir jų 17 punktas išdėstytas taip:

„17. Kai skolininkas turi sąskaitą (-as) kredito įstaigoje (-ose), Fondo valdybos teritorinis skyrius nuo skolos, didesnės negu trisdešimt eurų trys eurai, atsiradimo momento per aštuonias darbo dienas privalo priimti sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka (10 priedas arba 35 priedas) ir per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti vykdyti mokėjimo nurodymą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai."

_________________

Teisės aktas:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2016-03-03 Nr. V-118, TAR, 2016-03-04, kodas 2016-04201, galioja nuo 2016-03-05)