Teisės aktų naujienosAtgal

 • Brandos egzaminų užduotys įtrauktos į tarnybos paslapčių sąrašą

Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2007 12 20 Nr. X-1403, Žin., 2007 12 29, Nr. 140-5762)

 • Nuo 2008 m. sausio 1 d. keičiasi Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos tarptautinio pirkimo vertės ribos

Viešųjų pirkimų tarnybos informacinis pranešimas
(Informaciniai pranešimai, 2007 12 29, Nr. 100(1), p. 22)

 • Nuo 2008 m. sausio 1 d. pradeda veikti nauja "Sodros" Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2007 12 20 Nr. V-665, Žin., 2007 12 29, Nr. 139-5742)

 • Papildytas sąrašas atvejų, kada socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos
 • Sumažintas baudos dydis už neteisingai sumokėtas socialinio draudimo įmokas
 • Senaties terminas taikomas tik nuo 2005 m. sausio 1 d. atsiradusioms skoloms
 • Skolos gali būti nurašomos ir iš draudėjo terminuotų indėlių kredito įstaigoje

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 29, 31, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2007 12 20 Nr. X-1396, Žin., 2007 12 29, Nr. 138-5651)

 • Sugriežtinta administracinė atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 26, 27, 301, 32, 123, 124, 1241, 1242, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 1302, 131, 134, 187, 224, 225, 2591, 269, 281, 312, 313, 314, 315, 320, 326, 330 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 1243 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2007 12 13 Nr. X-1365, Žin., 2007 12 29, Nr. 138-5641)

 • Pakeistos Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 "Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2007 12 19 Nr. 1360, Žin., 2007 12 28, Nr. 137-5584)

 • Nuo 2008 m. sausio 1 d. minimalioji mėnesinė alga didinama iki 800 Lt

LRV nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo
(2007 12 17 Nr. 1368, Žin., 2007 12 28, Nr. 137-5592)

 • Nuo 2008 m. sausio 1 d. ir nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. didinami pedagogų atlyginimai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo
(2007 12 17 Nr. 1366, Žin., 2007 12 28, Nr. 137-5590)

 • Nuo 2008 m. sausio 1 d. didinami mokslo darbuotojų ir dėstytojų atlyginimai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2007 12 17 Nr. 1380, Žin., 2007 12 28, Nr. 137-5604)

 • Apribotas mokslo ir studijų institucijų vadovų darbo užmokestis

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 337 "Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2007 12 19 Nr. 1381, Žin., 2007 12 28, Nr. 137-5605)

 • Nuo 2008 m. sausio 1 d. bazinė pensija didinama iki 316 Lt, o draudžiamųjų pajamų dydis - iki 1414 Lt

LRV nutarimas
Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos padidinimo bei einamųjų 2008 metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo
(2007 12 12 Nr. 1327, Žin., 2007 12 21, Nr. 135-5471)

 • Naujos redakcijos metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 forma, FR0573A, FR0573U priedai, jų pildymo ir teikimo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-145 "Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2007 12 10 Nr. VA-75, Žin., 2007 12 18, Nr. 134-5450)

 • Didinama motinystės (tėvystės) pašalpa, jos mokėjimo trukmė pratęsiama iki 2 metų
 • Dviguba ar triguba motinystės ir motinystės (tėvystės pašalpa) gimus dvynukams ar trynukams
 • Motinystės (tėvystės) ir motinystės pašalpos abi kartu
 • Kompensuojamojo uždarbio skaičiavimas nuo nuo 2009 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 181, 183, 19, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2007 12 04 Nr. X-1338, Žin., 2007 12 15, Nr. 132-5346)

 • LR darbo kodekso 1791 straipsnio pakeitimas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1791 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2007 12 04 Nr. X-1345, Žin., 2007 12 15, Nr. 132-5353)

 • Skaičiuojant valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją, pagrindinė pensijos dalis didinama 10 procentų

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23, 32, 42 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2007 12 06 Nr. X-1358, Žin., 2007 12 15, Nr. 132-5360)

 • Potencialiai pavojingų įrenginių, kuriuos jų savininkai gali pagal sutartis perduoti administruoti juridiniams asmenims, sąrašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl potencialiai pavojingų įrenginių, kuriuos jų savininkai gali pagal sutartis perduoti administruoti juridiniams asmenims, nustatymo
(2007 12 11 Nr. A1-358, Žin., 2007 12 15, Nr. 132-5391)

 • Atšauktas Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo taisyklių pakeitimas, nurodęs nuo 2008 01 01 valstybinę techninę apžiūrą 13 m. ir senesnių lengvųjų automobilių atlikti kas 12 mėnesių

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3-366 "Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3-275 "Dėl Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo taisyklių" pakeitimo" pripažinimo netekusiu galios
(2007 12 03 Nr. 3-387, Žin., 2007 12 07, Nr. 128-5223)

 • Panaikinti ne viso darbo laiko trukmės apribojimai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1508 "Dėl Su ne viso darbo laiko nustatymo tvarka bei trukme susijusių sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2007 12 05 Nr. 1275, Žin., 2007 12 07, Nr. 128-5219)

 • Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas, išmokas išmokant 2007 m. gruodžio mėn. ir 2008 m. sausio mėn.

  (2007 12 04)
 • Nuo 2008 07 01 pradedantiesiems vairuotojams bus išduodamas laikinas pažymėjimas
 • Nuo 2009 07 01 bus privaloma techninė ekspertizė po avarijos suremontuotoms transporto priemonėms, jei transporto priemonė nebegalėjo judėti sava eiga

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymas
(2007 11 22 Nr. X-1337, Žin., 2007 12 07, Nr. 128-5213)

 • Lietuvoje bus galima įsigyti išskirtinės kokybės maisto produktų

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų
(2007 11 29 Nr. 3D-524, Žin., 2007 12 04, Nr. 126-5142)

 • Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 3, 28, 31, 32, 40, 62, 80 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2007 11 13 Nr. X-1322, Žin., 2007 12 01, Nr. 125-5091)

 • Nuo 2008 metų gyventojai pildys naują metinės pajamų mokesčio deklaracijos formą

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM305 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo
(2007 11 19 Nr. VA-72, Žin., 2007 11 29, Nr. 123-5058)

 • Išankstinis pirkėjo sutikimas gauti elektroniniu būdu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. VA-82 "Dėl Elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2007 11 21 Nr. VA-73, Žin., 2007 11 29, Nr. 123-5059)

 • Nauja 13-ojo VAS "Nematerialusis turtas" redakcija

VšĮ Apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 13-ojo verslo apskaitos standarto "Nematerialusis turtas" pakeitimo
(2007 11 20 Nr. VAS-8, Žin., 2007 11 24, Nr. 121-4994)

 • Nuo 2008 01 01 valstybinė techninė apžiūra 13 m. ir senesnių lengvųjų automobilių turi būti atliekama kas 12 mėnesių

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3-275 "Dėl Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo taisyklių" pakeitimo
(2007 11 16 Nr. 3-366, Žin., 2007 11 24, Nr. 121-4970)

 • 1995-2002 metais neišmokėtos pensijų dalies išmokėjimo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo įstatymas
(2007 11 06 Nr. X-1313, Žin., 2007 11 22, Nr. 120-4880)

 • Važiavimo išlaidų kompensavimas mokytojams ir gydytojams, vykstantiems į darbą kaimuose ir miesteliuose

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2007 11 06 Nr. X-1312, Žin., 2007 11 22, Nr. 120-4879)

 • Valstybės institucijų ir įstaigų reprezentacinės išlaidos

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 919 "Dėl reprezentacinių išlaidų" pakeitimo
(2007 11 13 Nr. 1208, Žin., 2007 11 22, Nr. 120-4891)

 • Lietuvos nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose uždrausta statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kitus kilnojamuosius objektus/įrenginius

(Žin., 2007 11 22, Nr. 120)

 • Patvirtintas naujos redakcijos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo
(2007 10 31 Nr. DĮ-226, Žin., 2007 11 20, Nr. 119-4877)

 • Naujo tipo juridiniams asmenims - uždaro tipo investicinėms bendrovėms sudarytos tokios pačios veiklos ir konkurencijos sąlygos kaip ir šiuo metu veikiančioms investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2007 10 25 Nr. X-1304, Žin., 2007 11 15, Nr. 117-4773)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2007 10 25 Nr. X-1305, Žin., 2007 11 15, Nr. 117-4774)

Lietuvos Respublikos audito įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2007 10 25 Nr. X-1307, Žin., 2007 11 15, Nr. 117-4776)

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2007 10 25 Nr. X-1308, Žin., 2007 11 15, Nr. 117-4777)

Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2007 10 25 Nr. X-1310, Žin., 2007 11 15, Nr. 117-4779)

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2007 10 25 Nr. X-1311, Žin., 2007 11 15, Nr. 117-4780)

 • Autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo muzikos kūrinių viešo atlikimo ir viešo paskelbimo srityje rekomendacijos

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo muzikos kūrinių viešo atlikimo ir viešo paskelbimo srityje rekomendacijų patvirtinimo
(2007 10 25 Nr. ĮV-645, Žin., 2007 11 13, Nr. 116-4756)

 • 2008 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifai pagal savivaldybes
 • Saugaus eismo gerinimo keliuose programa

LRV nutarimas
Dėl Saugaus eismo gerinimo keliuose programos patvirtinimo
(2007 10 31 Nr. 1171, Žin., 2007 11 10, Nr. 115-4706)

 • 2008 m. Intrastato ataskaitų teikimo ribos

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2008 m. Intrastato ribų nustatymo
(2007 10 31 Nr. DĮ-227, Žin., 2007 11 08, Nr. 114-4671)

 • Mokesčio sumokėjimas grynaisiais pinigais, kai mokestį moka fizinis asmuo

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 83 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2007 10 18 Nr. X-1297, Žin., 2007 11 08, Nr. 114-4629)

 • Literatūros ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugas leista pirkti taikant įprastą komercinę praktiką

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio papildymo ir 89, 119 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2007 10 18 Nr. X-1298, Žin., 2007 11 08, Nr. 114-4630)

 • Pakeistas 16-asis VAS „Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones"

VšĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones" pakeitimo
(2007 11 05 Nr. VAS-7, Žin., 2007 11 08, Nr. 114-4673)

 • Nuo 2008 01 01 didinama valstybės parama mirties atveju

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl paramos mirties atveju" 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2007 10 11 Nr. X-1294, Žin., 2007 10 25, Nr. 110-4490)

 • Pavyzdiniai personalo administravimo tarnybų nuostatai

LRV nutarimas
Dėl Pavyzdinių personalo administravimo tarnybų nuostatų patvirtinimo
(2007 10 17 Nr. 1098, Žin., 2007 10 25, Nr. 110-4500)

 • Draudžiama parduoti alkoholinius gėrimus nuo 22 val. iki 9 val. prekybos įmonėse, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 "Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2007 10 02 Nr. 1061, Žin., 2007 10 13, Nr. 106-4347)

 • Ûkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašas nuo 2008 01 01

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Ûkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašo bei Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2007 10 05 Nr. V-791, Žin., 2007 10 13, Nr. 106-4352)

 • Nuo 2008 01 01 pirkėjas tam tikrais atvejais privalės išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas be mokesčių administratoriaus nurodymo

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 216 "Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio taikymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(2007 10 03 Nr. 1K-287, Žin., 2007 10 06, Nr. 104-4274)

 • Nuo 2008 01 01 didinama bazinė mėnesinė alga ir bazinis valandinis atlygis biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis

LRV nutarimas
Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio padidinimo
(2007 09 26 Nr. 1023, Žin., 2007 10 04, Nr. 103-4216)

 • Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės papildytos nuostatomis dėl darbuotojų išlaidų atskaitymo tvarkos jiems vykstant dalyvauti Europos kooperatinių bendrovių sprendimų priėmimo veikloje

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2007 09 19 Nr. 1006, Žin., 2007 09 29, Nr. 102-4165)

 • Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos asmenimis ar asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų, darbas įtrauktas į pavojingų darbų sąrašą

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 "Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(2007 09 19 Nr. 999, Žin., 2007 09 29, Nr. 102-4158)

 • Biudžetinėms įstaigoms nuo 2008 01 01 minimali ilgalaikio materialiojo turo vertė didinama iki 1000 Lt

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2007 09 11 Nr. 971, Žin., 2007 09 22, Nr. 100-4077)

 • Darbo ir poilsio laiko ypatumai gydymo bei globos (rūpybos), švietimo įstaigose

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 "Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, Darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2007 09 11 Nr. 967, Žin., 2007 09 22, Nr. 100-4073)

 • Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo kontrolė

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2007 09 13 Nr. 1V-322, Žin., 2007 09 22, Nr. 100-4083)

 • 26-asis VAS „Išvestinės finansinės priemonės"

VšĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės“ tvirtinimo
(2007 09 17 Nr. VAS-6, Žin., 2007 09 20, Nr. 99-4045)

 • Mokesčio deklaracijos trūkumų šalinimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 "Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų deklaracijų trūkumų šalinimo
(2007 09 04 Nr. VA-59, Žin., 2007 09 11, Nr. 96-3909)

 • Atvejų, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas, sąrašas

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 "Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti" pakeitimo
(2007 08 29 Nr. 902, Žin., 2007 09 07, Nr. 95-3829)

 • Valstybės parama daugiabučiams namams modernizuoti

Finansų ministro ir aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-237/D1-394 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2007 08 21 Nr. 1K-240/D1-437, Žin., 2007 08 25, Nr. 92-3716)

 • Papildyti mokykloje esančių kompiuterizuotų vietų įrengimo reikalavimai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-476 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2007 08 20 Nr. V-695, Žin., 2007 08 25, Nr. 92-3707)

 • Sveikatą stiprinančios mokyklos

Sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2007 08 16 Nr. V-684/ISAK-1637, Žin., 2007 08 23, Nr. 91-3656)

 • Žalieji pirkimai (atliekant viešuosius pirkimus)

LRV nutarimas
Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo
(2007 08 08 Nr. 804, Žin., 2007 08 18, Nr. 90-3573)

 • Nauja valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių redakcija

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2007 08 14 Nr. 1K-235, Žin., 2007 08 18, Nr. 90-3604)

 • Nuo 2007 09 01 už vaiką iki 12 metų skiriama 0,4 MGL (52 Lt) dydžio išmoka per mėnesį

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytos išmokos vaikui mokėjimo
(2007 08 08 Nr. 779, Žin., 2007 08 14, Nr. 89-3539)

 • Vyriausybė nepritaria gyventojų pajamų mokesčio lengvatai už įsigyjamą naują automobilį

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projekto Nr. XP-1835
(2007 08 08 Nr. 774, Žin., 2007 08 14, Nr. 89-3534)

 • Nuo 2008 m. kovo 1 d. SODRAI bus teikiamos naujos savarankiškai dirbančių asmenų ketvirtinių ataskaitų formos

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2007 07 26 Nr. V-331, Žin., 2007 07 31, Nr. 85-3444)

 • Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinis dydis 2008 metais - 490 litų.

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, taikomo 2008 metais, įstatymas
(2007 07 04 Nr. X-1270, Žin., 2007 07 19, Nr. 80-3224

 • Mutatis mutandis
 • Apibendrintam mokesčio įstatymo paaiškinimui suteikta daugiau galių
 • Mokesčių mokėtojas galės remtis įrašyta konsultacija telefonu
 • Piniginės prievolės apvalinamos iki litų
 • Tobulinamas mokesčių administravimas

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2, 12, 13, 15, 25, 33, 37, 38, 66, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 87, 89, 93, 97, 100, 101, 104, 105, 108, 113, 117, 118, 128, 130, 132, 133, 135, 141, 142, 164, 165 straipsnių ir priedo pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 133(1) straipsniu įstatymas
(2007 07 03 Nr. X-1249, Žin., 2007 07 19, Nr. 80-3220)

 • Už PVM deklaracijos nepateikimą per nustatytą terminą bus atsakoma bendra MAĮ nustatyta tvarka (taip pat kaip ir už kitų mokesčių deklaracijų nepateikimą)

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90, 91 straipsnių pakeitimo ir 73, 122 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2007 07 03 Nr. X-1251, Žin., 2007 07 19, Nr. 80-3222)

 • Papildytas sąrašas pajamų, nuo kurių neskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2007 07 11 Nr. 743, Žin., 2007 07 19 Nr. 80-3260)

 • Pirkdamas gyvą žuvį pirkėjas gali pageidauti, kad žuvis būtų išdarinėta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvų žuvų tvarkymo mažmeninės prekybos subjektuose veterinarijos reikalavimų patvirtinimo
(2007 06 28 Nr. B1-571, Žin., 2007 07 14, Nr. 78-3183)

 • Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas
(2007 06 26 Nr. X-1212, Žin., 2007 07 12, Nr. 77-3046)

 • Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2007 m. II pusmečiui patvirtinimo
(2007 07 04 Nr. A1-187, Žin., 2007 07 10, Nr. 76-3033)

 • Nauja 10-ojo VAS redakcija

VšĮ Apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 10-ojo verslo apskaitos standarto "Pardavimo pajamos" pakeitimo
(2007 06 29 Nr. VAS-3, Žin., 2007 07 07, Nr. 75-2978)

 • Nauja 11-ojo VAS redakcija

VšĮ Apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 11-ojo verslo apskaitos standarto "Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos" pakeitimo
(2007 06 29 Nr. VAS-5, Žin., 2007 07 10, Nr. 76-3038)

 • Nauja 24-ojo VAS redakcija

VšĮ Apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 24-ojo verslo apskaitos standarto "Pelno mokestis" pakeitimo
(2007 06 29 Nr. VAS-4, Žin., 2007 07 07, Nr. 75-2979)

 • Dėl sąvokų "Finansinė atskaitomybė" ir "Finansinės ataskaitos"
  (2007 07 07)
 • Nuo 2008 m. kovo 1 d. SODRAI bus teikiamos naujos ketvirtinių ataskaitų formos

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį ketvirtį pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2007 07 04 Nr. V-295, Žin., 2007 07 07, Nr. 75-2998)

 • Nuo 2007 07 01 didėja mokestis už licencijos verstis mažmenine prekyba kai kuriais alkoholiniais gėrimais bei tabako gaminiais išdavimą

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų  sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2007 06 19 Nr. 608, Žin., 2007 06 30, Nr. 72-2847)

 • Dar dvi naujos SODROS formos nuo 2008 m. sausio 1 d. :
  Forma 3C-SD
  Forma 6-SD

(2007 06 26 Nr. V-271, Žin., 2007 06 30, Nr. 72-2879)
(2007 06 26 Nr. V-273, Žin., 2007 06 30, Nr. 72-2880)

 • Valstybinei darbo inspekcijai reikės teikti papildomą informaciją (nuo 2008 07 01)
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimas bus licencijuojamas
 • Darbo vietų įrengimas statybvietėse

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 1, 2, 5, 8, 12, 15, 16, 21, 25, 27, 29, 34, 38, 39, 44, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, V skyriaus pavadinimo pakeitimo bei Įstatymo papildymo 121 straipsniu ir priedu įstatymas
(2007 06 07 Nr. X-1169, Žin., 2007 06 23, Nr. 69-2720)

 • Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros paslaugų teikimas bus licencijuojamas

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 4, 10 straipsnių papildymo ir pakeitimo bei įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymas
(2007 06 07 Nr. X-1170, Žin., 2007 06 23, Nr. 69-2721)

 • Didinami kai kurių kategorijų valstybės tarnautojų (iki 9-os kategorijos) pareiginių algų koeficientai (nuo 2008 01 01) 
 • Nuo 2007 m. spalio 1 d. valstybės tarnautojams bus mokamas pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3, 4, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 38, 41, 43, 44, 49, 50 straipsnių ir priedėlio pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 221, 481, 501 straipsniais įstatymas
(2007 06 07 Nr. X-1175, Žin., 2007 06 23, Nr. 69-2723)

 • 2008-ieji paskelbti Blaivybės metais

Seimo nutarimas
Dėl 2008 metų paskelbimo Blaivybės metais
(2007 06 14 Nr. X-1185, Žin., 2007 06 23 Nr.69-2727)

 • Įmonės galės pasirinkti, ar finansinę atskaitomybę sudaryti pagal Verslo apskaitos standartus (VAS) ar pagal Tarptautinius apskaitos standartus (TAS)

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 15, 16, 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2007 06 07 Nr. X-1179, Žin., 2007 06 21, Nr. 68-2655)
 
Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2007 06 07 Nr. X-1180, Žin., 2007 06 21, Nr. 68-2656)

 • Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
 • Pasirinkimas VAS arba TAS
 • Kiti buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimai

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2007 06 07 Nr. X-1178, Žin., 2007 06 21, Nr. 68-2654)

 • Išmokos vaikams iki 18 m. bus pradėtos mokėti ne vėliau kaip iki 2008 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2007 06 05 Nr. X-1158, Žin., 2007 06 21, Nr. 68-2648)

 • Nuo 2008 m. sausio 1 d. SODRAI bus teikiamos naujos pranešimų formos:
  Forma 1-SD
  Forma 1-SD-T
  Forma 2-SD
  Forma 2-SD-T
  Forma 9-SD
  Forma 12-SD
  Forma 12-SD-T

(2007 06 15 Nr. V-256, Žin., 2007 06 21, Nr. 68-2711)
(2007 06 15 Nr. V-257, Žin., 2007 06 21, Nr. 68-2712)
(2007 06 20 Nr. V-261, Žin., 2007 06 23, Nr. 69-2775)

 • Nuo 2007 07 01 minimalioji mėnesinė alga didinama iki 700 Lt

LRV nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo
(2007 06 06 Nr. 543, Žin., 2007 06 12, Nr. 65-2525)

 • Biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų apatinės ribos suderintos su didinamu minimaliuoju darbo užmokesčiu nuo 2007 07 01

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo
(2007 06 06 Nr. 542, Žin., 2007 06 12, Nr. 65-2524)

 • Nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklės

Aplinkos ministro ir finansų ministro įsakymas
Dėl nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo
(2007 06 07 Nr. D1-322/1K-206, Žin., 2007 06 12, Nr. 65-2541)

 • Nauja nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos forma KIT711 už 2007 m.

VMI viršininko įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos  užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2007 05 29 Nr. VA-40, Žin., 2007 06 06, Nr. 63-2449)

 • Nuo 2007 07 01 gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams nesikeičia

AB "Lietuvos dujos" informacija
Dėl gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir gamtinių dujų kainų buitiniams vartotojams
(Informaciniai pranešimai, 2007 06 01, Nr. 42, p. 16)

 • Valstybinės socialinio draudimo pensijos didinamos asmenims, turintiems virš 30 m. draudimo stažą

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 6, 32, 39, 42, 46, 52, 64 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 241, 421, 531, 661 straipsniais įstatymas
(2007 05 10 Nr. X-1115, Žin., 2007 05 29, Nr. 59-2277)

 • Pakeistos valstybės materialiojo turto nuomos taisyklės

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 "Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos" pakeitimo
(2007 05 09 Nr. 485, Žin., 2007 05 26, Nr. 58-2242)

 • Maisto produktai turi būti pakuojami tik į vienkartines pakuotes, nenaudojant jų pakartotinai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl maisto produktų pakavimo
(2007 05 08 Nr. B1-454, Žin., 2007 05 24, Nr. 57-2219)

 • PMĮ įtvirtintas dar vienas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas – produkcijos metodas
 • Prestižo (neigiamo prestižo) vertė
 • Sumažinta pensinio amžiaus riba dėl draudimo išmokų
 • Sudarytos palankesnės sąlygos vienetų reorganizavimo ir perleidimo atvejais anksčiau susidariusių nuostolių perkėlimui į kitus mokestinius laikotarpius
 • Sumažinta pensinio amžiaus riba dėl draudimo išmokų
 • Fiksuotas pelno mokestis. Tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos pajamų apmokestinimas

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 7, 11, 12, 18, 19, 26, 31, 43, 50, 51, 53, 58 straipsnių, 1 priedėlio pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 381, 382 straipsniais įstatymas
(2007 05 03 Nr. X-1110, Žin., 2007 05 19, Nr. 55-2126)

 • Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo
(2007 04 25 Nr. 435, Žin., 2007 05 10, Nr. 50-1932)

 • Savivaldybių tarybos turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 "Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2007 05 02 Nr. 426, Žin., 2007 05 10, Nr. 50-1923)

 • Uždrausta laisvai prekiauti kai kuriais dujiniais ir pneumatiniais ginklais

Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti 2007 m. balandžio 23 d. posėdžio protokolo išrašas
(2007 04 26 Nr. 6, Žin., 2007 04 28, Nr. 47-1852)

 • Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus metinis pranešimas
  (2007-04-19)
 • Nuo 2008 01 01 GPM lengvata bus taikoma ir už profesinį mokymą

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2007 04 03 Nr. X-1067, Žin., 2007 04 19, Nr. 43-1629)

 • Nuo 2007 07 01 VSD įmokos nebus skaičiuojamos nuo darbuotojų naudai mokamų draudimo įmokų už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymas
(2007 04 03 Nr. X-1068, Žin., 2007 04 19, Nr. 43-1630)

 • Simbolinių pavadinimų linksniavimo taisyklės

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo
(2007 04 05 Nr. N-1 (110), Žin., 2007 04 14, Nr. 42-1625)

 • Lietuvos bendrojo lavinimo sistemoje įtvirtinamas išorės auditas - mokyklų veiklos kokybės vertinimas

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito tvarkos aprašo patvirtinimo
(2007 04 02 Nr. ISAK-587, Žin., 2007 04 11, Nr. 41-1550)

 • Mokesčių administratoriaus skiriamų baudų ir delspinigių skaičiavimo metodika

VMI viršininko įsakymas
Dėl Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2007 03 28 Nr. VA-25, Žin., 2007 04 03, Nr. 38-1433)

 • Komandiruote biudžetinėse įstaigose laikomas taip pat ir darbuotojų (civilių asmenų) tarnybinių užduočių atlikimas tarptautinių operacijų vietovėse

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2007 03 28 Nr. 298, Žin., 2007 03 31, Nr. 37-1371)

 • Nauja redakcija išdėstytos dvi biudžetinių įstaigų ataskaitų formos

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1K-413 "Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo
(2007 03 27 Nr. 1K-124, Žin., 2007 03 31, Nr. 37-1407)

 • Nauja redakcija išdėstyta asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių ataskaitos forma ir jos užpildymo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. VA-27 "Dėl Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2007 03 19 Nr. VA-19), Žin., 2007 03 27, Nr. 35-1300)

 • Tobulinamas mokesčių mokėtojų konsultavimas elektroniniu paštu

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-119 "Dėl Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo" pakeitimo
(2007 03 15 Nr. VA-18, Žin., 2007 03 27, Nr. 35-1299)

 • Žemės verčių žemėlapiai pagal savivaldybes

Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žemės vertinimo masiniu būdu dokumentų tvirtinimo
(2007 03 14 Nr. 1P-27, Žin., 2007 03 27, Nr. 35-1310)

 • Nauja valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąrašo redakcija

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąrašo patvirtinimo
(2007 03 07 Nr. V-99, Žin., 2007 03 24, Nr. 34-1269)

 • Konstitucinis Teismas nutarė, jog valstybės tarnautojams taikytas atskiras minimaliosios mėnesinės algos dydis (laikotarpiu nuo 2003 09 01 iki 2006 12 31) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 361 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ 1, 2 punktų (2005 m. balandžio 4 d., 2006 m. kovo 27 d. redakcijos), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 298 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ 1 punkto (2006 m. kovo 27 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai (byla Nr. 32/06-49/06-57/06-58/06-59/06-60/06-61/06-62/06-65/06-66/06-67/06)
(2007 03 20, Žin., 2007 03 24, Nr. 34-1244)

 • Vyriausybės požiūris į PVM atskaitą už naujus įsigytus automobilius

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XP-1530(3)
(2007 03 14 Nr. 245, Žin., 2007 03 17, Nr. 32-1157)

 • Modernių žieminių šiltnamių finansavimas

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Modernių žieminių šiltnamių finansavimo 2007 m. taisyklių
(2007 03 14 Nr. 3D-113, Žin., 2007 03 17, Nr. 32-1172)

 • Pakeista biudžetinių įstaigų balanso forma

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1K-413 "Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo
(2007 02 23 Nr. 1K-062, Žin., 2007 03 03, Nr. 27-1005)

 • Nuo 2007 04 11 keičiasi reikalavimai tachografų naudojimui transporto priemonėse

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 "Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2007 02 21 Nr. 224, Žin., 2007 03 03, Nr. 27-993)

 • Didinama valstybės parama daugiabučiams namams modernizuoti

Finansų ministro ir aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1K-237/D1-394 "Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(2007 02 22 Nr. 1K-059/D1-118, Žin., 2007 02 27, Nr. 25-950)

 • Nauja įmokų kodų eilutė ne pelno siekiančioms įmonėms

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo
(2007 02 19 Nr. VA-12/1B-126, Žin., 2007 02 27, Nr. 25-952)

 • Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2007 m. I pusmečiui patvirtinimo
(2007 02 13 Nr. A1-38, Žin., 2007 02 15, Nr. 21-784)

 • Pakeista mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 forma ir jos priedai FR0572A ir FR0572U

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-7 "Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2007 02 01 Nr. VA-9, Žin., 2007 02 10, Nr. 18-696)

 • Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2007 01 18 Nr. X-1048, Žin., 2007 02 08, Nr. 17-631)

 • Neteko galios Savanoriškų darbų atlikimo tvarka

LRV nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2007 01 31 Nr. 130, Žin., 2007 02 08, Nr. 17-640)

 • Valstybės ir savivaldybių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbo laiko pakeitimas

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 990 "Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose" pakeitimo
(2007 01 31 Nr. 131, Žin., 2007 02 08, Nr. 17-641)

 • Nauji mokesčių mokėtojai turi būti nuolat apklausiami dėl jų aptarnavimo kokybės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. VA-4 "Dėl Naujų mokesčių mokėtojų aptarnavimo apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2007 01 30 Nr. VA-7, Žin., 2007 02 06, Nr. 16-614)

 • Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimas, nuoma ir naudojimas biudžetinėse įstaigose

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose" pakeitimo
(2007 01 31 Nr. 111, Žin., 2007 02 03, nr. 15-554)

 • Probleminės teritorijos 2007 m.

LRV nutarimas
Dėl probleminių teritorijų
(2007 01 31 Nr. 112, Žin., 2007 02 03, Nr. 15-555)

 • Nuo 2007 03 01, pirkdami prekę, bent 6 mėnesius neišmeskime kasos aparato kvito

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymas
(2007 01 12 Nr. X-1014, Žin., 2007 01 30, Nr. 12-488)

 • LR akcinių bendrovių įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15, 45, 52, 53, 58, 59, 60 straipsnių pakeitimo ir 78 straipsnio 1 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymas
(2007 01 12 Nr. X-1015, Žin., 2007 01 30, Nr. 12-489)

 • Atnaujinta Nacionalinė energetikos strategija

LR Seimo nutarimas
Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo
(2007 01 18 Nr. X-1046, Žin., 2007 01 27, Nr. 11-430)

 • Per artimiausius du mėnesius visiems bus grąžintos atkurtos santaupos

LRV nutarimas
Dėl laisvo disponavimo atkurtomis santaupomis
(2007 01 24 Nr. 65, Žin., 2007 01 27, Nr. 11-435)

 • Patvirtintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2006 12 29 Nr. D1-637, Žin., 2007 01 25, nr. 10-403)

 • Centralizuoti viešieji pirkimai

LRV nutarimas
Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo
(2007 01 19 Nr. 50, Žin., 2007 01 23, Nr. 9-357)

 • Pakeistas 16-asis VAS "Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones"

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto "Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones" pakeitimo
(2007 01 19 Nr. VAS-1, Žin., 2007 01 23, Nr. 9-377)

 • Pakeistas 29-asis verslo apskaitos standartas "Tarpinė finansinė atskaitomybė"

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 29-ojo verslo apskaitos standarto "Tarpinė finansinė atskaitomybė" pakeitimo
(2007 01 19 Nr. VAS-2, Žin., 2007 01 23, Nr. 9-378)

 • Patvirtintos naujos metinių pelno mokesčio deklaracijų formos ir jų užpildymo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2007 01 15 Nr. VA-2, Žin., 2007 01 20, nr. 8-333)

 • Nuo 2007 02 01 bazinė pensija 266 Lt, draudžiamųjų pajamų dydis 1356 Lt 

LRV nutarimas
Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos padidinimo, einamųjų 2007 metų draudžiamųjų pajamų naujo dydžio ir maksimalios valstybinės socialinio draudimo neperskaičiuotos pensijos patvirtinimo
(2007 01 15 Nr. 40, Žin., 2007 01 18, Nr. 7-285)

 • Juridinių asmenų registrui finansinė atskaitomybė bus teikiama pagal naujas elektronines formas

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinės atskaitomybės ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo
(2007 01 08 Nr. 1R-8, Žin., 2007 01 18, Nr. 7-299)

 • Nuo 2007 01 14 galima mokyti vairuoti šeimos narius

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B1 ir B kategorijų kelių transporto priemones, mokymo vairuoti keliuose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2006 12 29 Nr. 3-529, Žin., 2007 01 13, Nr. 5-242)

 • Biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto, gauto pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį, apskaita

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 70 "Dėl Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(2006 12 29 Nr. 1K-436, Žin., 2007 01 11, Nr. 4-188)

 • Poilsio dienų perkėlimas 2007 metais

LRV nutarimas
Dėl poilsio dienų perkėlimo 2007 metais
(2006 12 29 Nr. 1369, Žin., 2007 01 04, Nr. 1-19)

 • Pakeisti šie verslo apskaitos standartai:
  3-iasis VAS "Pelno (nuostolių) ataskaita"
  8-asis VAS "Nuosavas kapitalas"
  9-asis VAS "Atsargos"
  10-asis VAS "Pardavimo pajamos"
  12-asis VAS "Ilgalaikis materialusis turtas"
  13-asis VAS "Nematerialusis turtas"
  14-asis VAS "Verslo jungimai"
  15-asis VAS "Investicijos į asocijuotas įmones"
  16-asis VAS "Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones"
  18-asis VAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai"
  19-asis VAS "Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai"
  20-asis VAS "Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda"
  21-asis VAS "Dotacijos ir subsidijos"
  22-asis VAS "Užsienio valiutos kurso pasikeitimas"
  23-iasis VAS "Turto nuvertėjimas"

  (Žin., 2007 01 04, Nr. 1)