Teisės aktų naujienosAtgal

 • Nauja 6-ojo VAS "Aiškinamasis raštas" redakcija

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto "Aiškinamasis raštas" pakeitimo
(2006 12 20 Nr. VAS-17, Žin., 2006 12 30, Nr. 143-5449)

 • Patikslintas 1-asis VAS "Finansinė atskaitomybė"

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 1-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinė atskaitomybė" pakeitimo
(2006 12 20 Nr. VAS-16, Žin., 2006 12 30, Nr. 143-5448)

 • Nuo 2007 01 01 gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams nesikeičia

AB "Lietuvos dujos" informacija
Dėl gamtinių dujų kainų buitiniams vartotojams
(Informaciniai pranešimai, 2006 12 29, Nr. 98, p. 15)

 • Nuo 2007 01 01 padidinti neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD)
 • Patikslintos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (MNPD) taikymo nuostatos
 • Patikslintos metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (MPNPD) taikymo nuostatos

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2006 12 07 Nr. X-962, Žin., 2006 12 28, Nr. 141-5396)

 • Nuo 2007 01 01 Sodros įmokų tarifai beveik nesikeičia

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2007 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2006 12 07 Nr. X-966, Žin., 2006 12 28, Nr. 141-5398)

 • Išplėsta komandiruotės sąvoka

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2006 12 05 Nr. X-936, Žin., 2006 12 28, Nr. 141-5388)

 • Minimalioji mėnesinė alga nuo 2007 01 01 nesikeičia
 • Minimalusis valandinis atlygis nuo 2007 01 01 didėja 1 centu

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 298 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" pakeitimo
(2006 12 20 Nr. 1301, Žin., 2006 12 23, Nr. 140-5352)

 • Metiniai darbo dienų koeficientai bei metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2007 metais 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiaus 2007 metais patvirtinimo
(2006 12 21 Nr. A1-340, Žin., 2006 12 23, Nr. 140-5369)

 • 37-asis VAS „Investicijos į jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties objektus“

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 37-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties objektus“ tvirtinimo
(2006 12 18 Nr. VAS-15, Žin., 2006 12 21, Nr. 139-5337)

 • Nuo 2007 01 01 MGL lygus 130 Lt 
 • Nuo 2007 01 01 komandiruotės Lietuvos Respublikoje dienpinigių norma 15,60 Lt (vykstant 1 dienai - 7,80 Lt)

Lietuvos Respublikos 2007 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2006 12 07 Nr. X-963, Žin., 2006 12 19, Nr. 138-5267)

 • Pagalbos (talkos) darbų sąvoka išbraukta iš LR darbo kodekso

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2006 11 21 Nr. X-913, Žin., 2006 12 05, Nr. 132-4989)

 • Administracinė atsakomybė už keleivių vežimo oro transportu pažeidimus

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 59 straipsnio pripažinimo netekusiu galios, 221, 222, 231, 2591 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1151, 1152 straipsniais įstatymas
(2006 11 16 Nr. X-906, Žin., 2006 12 05, Nr. 132-4986)

 • Valstybės ir savivaldybės įmonių balanso forma
 • 2-ojo verslo apskaitos standarto "Balansas" patikslinimai

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ pakeitimo
(2006 11 20 Nr. VAS-10, Žin., 2006 11 25, Nr. 127-4880)

 • Valstybės ir savivaldybės įmonių pelno (nuostolių) ataskaitos forma
 • 3-ojo verslo apskaitos standarto "Pelno (nuostolių) ataskaita" patikslinimai

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ pakeitimo
(2006 11 20 Nr. VAS-11, Žin., 2006 11 25, Nr. 127-4881)

 • Valstybės ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma
 • 4-ojo verslo apskaitos standarto "Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita" patikslinimai

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ pakeitimo
(2006 11 20 Nr. VAS-12, Žin., 2006 11 25, Nr. 127-4882)

 • Valstybės ir savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos formos
 • 5-ojo verslo apskaitos standarto "Pinigų srautų ataskaita" patikslinimai

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 5-ojo verslo apskaitos standarto "Pinigų srautų ataskaita" pakeitimo
(2006 11 20 Nr. VAS-13, Žin., 2006 11 25, Nr. 127-4883)

 • Gyventojų pajamų mokesčio lengvata už kompiuterį pratęsta dar 3 metams

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo pakeitimo įstatymas
(2006 11 09 Nr. X-885, Žin., 2006 11 25, Nr. 127-4821)

 • Rugsėjo 1-ąją draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais
 • Savivaldybių tarybos turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2006 11 09 Nr. X-889, Žin., 2006 11 25, Nr. 127-4822)

 • 2007 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifai pagal savivaldybes
 • Tėvystės atostogos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimos TA

LRV nutarimas
Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 78 „Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2006 11 10 Nr. 1103, Žin., 2006 11 16, Nr. 123-4643)

 • Autorių teisių objektai, autorinės sutartys

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 65, 72 straipsnių, VI skyriaus ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2006 10 12 Nr. X-855, Žin., 2006 10 31, Nr. 116-4400)

 • Sugriežtintos sankcijos neteisėtoms statyboms

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2006 10 17 Nr. X-858, Žin., 2006 10 31, Nr. 116-4403)

 • Žiebtuvėlių apsauga nuo vaikų

Ûkio ministro įsakymas
Dėl žiebtuvėlių platinimo taisyklių patvirtinimo
(2006 10 19 Nr. 4-390, Žin., 2006 10 28, Nr. 115-4385)

 • Nuo šiol GPM lengvata taikoma tik už vieną kreditą vienam gyvenamajam būstui įsigyti

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 21 straipsnių pakeitimo ir priedo papildymo įstatymas
(2006 10 03 Nr. X-834, Žin., 2006 10 19, Nr. 111-4197)

 • Kelių eismo taisyklių pakeitimai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2006 10 05 Nr. 975, Žin., 2006 10 11, Nr. 108-4115)

 • Padidintos biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų viršutinės ribos
 • Biudžetinių įstaigų vyriausiųjų buhalterių atlyginimai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo
(2006 09 27 Nr. 954, Žin., 2006 09 30, Nr. 105-4006)

 • Tėvystės pašalpa
 • Motinystės (tėvystės) pašalpos didinimas

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2006 09 27 Nr. 957, Žin., 2006 09 30, Nr. 105-4009)

 • Valstybės politikų elgesio kodeksas

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
(2006 09 19 Nr. X-816, Žin., 2006 09 26, Nr. 102-3938)

 • Darbo pažymėjimą darbuotojas privalo nešiotis ar laikyti darbo metu darbo vietoje

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl Darbo sutarčių registravimo taisyklių, Darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2006 09 21 Nr. 924, Žin., 2006 09 26, Nr. 102-3948)

 • Darbo ir poilsio laiko ypatumai kelių transporte

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587„Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, Darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo
(2006 09 21 Nr. 925, Žin., 2006 09 26, Nr. 102-3949)

 • Nuo 2007 01 01 bus galima įsigyti verslo liudijimą prekybai tik ne maisto produktais

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ papildymo
(2006 09 11 Nr. 852, Žin., 2006 09 14, Nr. 97-3762)

 • Paklausėjas, pageidaujantis gauti konsultaciją tiesiogiai VMI arba telefonu, bus prašomas prisistatyti

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-119 "Dėl individualių paaiškinimų rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2006 08 24 Nr. VA-68, Žin., 2006 08 29, Nr. 92-3643)

 • Atmintinos dienos

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2006 07 19 Nr. X-797, Žin., 2006 08 08, Nr. 87-3408)

 • Visokeriopa kooperacijos plėtra

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymas
(2006 07 19 Nr. X-799, Žin., 2006 07 27, Nr. 82-3263)

 • Bendrovės interneto svetainėje privaloma nurodyti informacija
 • Juridinių asmenų registre turi būti nurodytas bendrovės interneto svetainės adresas, jeigu bendrovė ją turi
 • Metinis pranešimas, finansinės atskaitomybės auditas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 2, 7, 8, 9, 12, 18, 20, 32, 34, 37, 45, 58 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo ir papildymo bei 36 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2006 07 11 Nr. X-750, Žin., 2006 07 27, Nr. 82-3252)

 • Nuo 2006 09 01 reikia pranešti ne tik apie nemokamų atostogų suteikimą (nutraukimą), bet ir apie kitus neapmokamus laikotarpius, pavyzdžiui:
  - darbuotojo neatvykimą į darbą administracijos leidimu,
  - nušalinimą nuo darbo,
  - pravaikštą 

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie apdraustojo asmens nedraudiminį laikotarpį pateikimo taisyklių ir pranešimų formų patvirtinimo
(2006 07 19 Nr. V-308, Žin., 2006 07 25, Nr. 81-3240)

 • Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą reikės parengti metinį pranešimą arba pateikti kai kurią informaciją aiškinamajame rašte

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 1, 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 191 straipsniu bei ketvirtuoju1 skirsniu įstatymas
(2006 06 27 Nr. X-731, Žin., 2006 07 18, Nr. 78-3057)

Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 1, 2, 3, 8, 9, 11 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo antruoju1 skirsniu įstatymas
(2006 06 27 Nr. X-732, Žin., 2006 07 18, Nr. 78-3058)

 • Dovanos medikams nebeįteisintos LR civiliniame kodekse

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.470 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2006 06 22 Nr. X-730, Žin., 2006 07 14, Nr. 77-2974)

 • Išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju, jeigu išieškoma suma viršija septynis tūkstančius litų

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 663 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2006 06 22 Nr. X-729, Žin., 2006 07 14, Nr. 77-2973)

 • LR akcinių bendrovių įstatymas suderintas su LR vertybinių popierių rinkos įstatymu (bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje direktorių atlyginimai ir kt.)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 1, 14, 46, 57 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2006 06 22 Nr. X-715, Žin., 2006 07 14, Nr. 77-2964)

 • Pakeista ir papildyta administracinė atsakomybė už aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymą

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 41, 513, 5112, 55, 58, 70, 76, 77, 771, 81, 82, 841, 87, 891, 91, 998, 183, 1884, 1889, 1891, 2143, 221, 224, 225, 2321, 237, 242, 244, 2462, 2591, 262, 263, 268, 320 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir kodekso papildymo 424, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 562, 581, 781, 892, 999, 9910, 148, 17320, 17321 straipsniais įstatymas
(2006 06 15 Nr. X-691, Žin., 2006 06 30, Nr. 73-2759)

 • Parama nepasiturinčių šeimų mokiniams

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
(2006 06 13 Nr. X-686, Žin., 2006 06 30, Nr. 73-2755)

 • Tėvystės atostogos - nauja atostogų rūšis, suteikiama tėvui nuo vaiko gimimo iki jam sueis 1 mėnuo, 100 proc. apmokama iš SODROS biudžeto
 • Didinama motinystės (tėvystės) pašalpa
 • Sumažintas "kitų krovininių automobilių" nusidėvėjimo normatyvas 

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2006 06 13 Nr. X-681, Žin., 2006 06 28, Nr. 72-2694)

 • Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarka papildyta specialiomis nuostatomis pagal Lietuvos Respublikos įstatymą "Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse"

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 "Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(2006 06 27 Nr. 633, Žin., 2006 06 28, Nr. 72-2716)

 • Aiškinamojo rašto ir įmonės apskaitos politikos pavyzdys

LRV nutarimas
Dėl valstybės įmonės Valstybės turto fondo 2005 metų finansinės atskaitomybės ir paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo
(2006 06 12 Nr. 569, Žin., 2006 06 15, Nr. 67-2461)

 • Nuo 2006 07 01 valstybinė socialinio draudimo pensija didinama vidutiniškai apie 13 proc. 

LRV nutarimas
Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos padidinimo ir einamųjų 2006 metų draudžiamųjų pajamų dydžių patvirtinimo
(2006 05 31 Nr. 512, Žin., 2006 06 03, Nr. 62-2281)

 • Nuo 2007 01 01 uždrausta rūkyti restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2006 05 11 Nr. X-605, Žin., 2006 05 31, Nr. 61-2175)

 • Įrodymo, kad prekės prarastos dėl force majeure ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, taisyklės

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 "Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo
(2006 05 29 Nr. 475, Žin., 2006 05 31, Nr. 61-2186)

 • Atsisakyta skatinti sportininkus ir jų trenerius už pasiekimus Europos šalių taurių varžybose

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo Nr. 927 "Dėl pasižymėjusių sportininkų ir jų trenerių materialinio skatinimo" pakeitimo
(2006 05 29 Nr. 491, Žin., 2006 05 31, Nr. 61-2202)

 • Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės išdėstytos nauja redakcija

Archyvų departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 19 „Dėl Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2006 05 25 Nr. V-58, Žin., 2006 05 27, Nr. 60-2169)

 • Nurodytos valstybės švenčių datos, kuriomis keliama valstybės vėliava

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2006 05 11 Nr. X-604, Žin., 2006 05 27, Nr. 60-2119)

 • Valstybės tarnautojams neišmokėta darbo užmokesčio dalis bus grąžinta iki 2007 m. kovo 1 d.

Lietuvos Respublikos darbo užmokesčio dalies, nesumokėtos valstybės tarnautojams remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaravusiomis Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalies nuostatomis, grąžinimo įstatymas
(2006 05 11 Nr. X-607, Žin., 2006 05 27, Nr. 60-2120)

 • Asmenų prašymai ir skundai gali būti teikiami elektroniniu būdu
 • Sutrumpintas prašymo ar skundo nagrinėjimo terminas iki 30 dienų

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1491 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinės tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2006 05 25 Nr. 463, Žin., 2006 05 27, Nr. 60-2134)

 • 33-ias VAS "Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 33-iojo verslo apskaitos standarto "Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“ tvirtinimo
(2006 05 12 Nr. VAS-6, Žin., 2006 05 20, Nr. 57-2059)

 • Darbo ir poilsio laiko ypatumai žemės ūkio ir žemės ūkio produkciją perdirbančiose įmonėse

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, Darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2006 05 11 Nr. 451, Žin., 2006 05 16, Nr. 54-1964)

 • Neribotos trukmės apribojimai naminių paukščių laikymui

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl naminių paukščių laikymo
(2006 04 27 Nr. B1-308, Žin., 2006 04 29, Nr. 48-1762)

 • Padidintos dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos, vykstantiems į Armėniją, Azerbaidžaną, Gruziją ir Rusiją

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo
(2006 04 24 Nr. 1K-165, Žin., 2006 04 27, Nr. 46-1667)

 • Nuo 2006 12 31 tam tikroms mokesčio mokėtojų grupėms AVMI pati suskaičiuos mokėtiną privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumą ir raštu pateiks pranešimą mokesčio mokėtojui

VMI viršininko įsakymas
Dėl Privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2006 04 11 Nr. VA-37, Žin., 2006 04 20, Nr. 43-1582)

 • Gyventojų pajamų mokesčio lengvata stipendijoms, kurias ĮMONĖ moka studentams ir moksleiviams

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2006 03 30 Nr. X-543, Žin., 2006 04 13, Nr. 41-1462)

 • išmokos iš Garantinio fondo suderintos su ES direktyva

Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo priedo pakeitimo įstatymas
(2006 03 23 Nr. X-519, Žin., 2006 04 13, Nr. 41-1460)

 • 2006 m. skundai ir prašymai dėl individualiu vertinimo būdu nustatytos nekilnojamojo turto vertės naudojimo apskaičiuojant mokestinę vertę gali būti pateikti iki 2006 07 05
 • 2006 m. pirmasis avansinis NT mokestis gali būti sumokėtas iki  2006 04 30

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2006 03 30 Nr. X-532, Žin., 2006 04 08, Nr. 39-1380)

 • Pasikeitė tarptautinio pirkimo vertės ribos

2006 03 30
Svarbi informacija viešųjų pirkimų organizatoriams

 • Nuo 2006 07 01 minimali mėnesinė alga 600 Lt

LRV nutarimas
Nutarimas dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo
(2006 03 27 Nr. 298, Žin., 2006 03 30, Nr. 35-1251)

 • Iki 2006 07 01 draudėjai turi pateikti duomenis apie apdraustiesiems 1994 metais mokėtas ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2005-12-09 įsakymo Nr. V-486 „Dėl Duomenų apie 1994 metais draudėjų mokėtas ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2006 03 22 Nr. V-124, Žin., 2006 03 25, Nr. 33-1207)

 • Sugriežtinta valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarka

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo
(2006 03 10 Nr. 246, Žin., 2006 03 16, Nr. 30-1047)

 • Praplėstos ribos, kuriose taikoma supaprastinta skolų beviltiškumo įrodymo tvarka

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2006 03 08 Nr. 1K-099, Žin., 2006 03 16, Nr. 30-1071)

 • Mokesčių administratorius, iš mokesčių deklaracijų nustatęs, jog pasikeitė juridinio asmens duomenys, gali nurodyti mokesčių mokėtojui pakeisti šiuos duomenis Mokesčių mokėtojų registre

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-189 "Dėl Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą)" pakeitimo
(2006 02 28 Nr. VA-21, Žin., 2006 03 09, Nr. 28-974)

 • Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinės atskaitomybės ataskaitų elektroninės formos išdėstytos nauja redakcija

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinės atskaitomybės ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo
(2006 02 09 Nr. 1R-38, Žin., 2006 02 21, Nr. 22-722)

 • Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčių deklaracijų pateikimo, jeigu nevykdo ūkinės-komercinės veiklos ir atitinka kitas sąlygas

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo
(2006 02 07 Nr. VA-9, Žin., 2006 02 21, Nr. 22-725)

 • Dėl paukščių gripo pavojaus iki 2006 05 20 naminius paukščius uždrausta išleisti į lauką

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl naminių paukščių laikymo
(2006 02 20 Nr. B1-139, Žin., 2006 02 21, Nr. 22-735)

 • Visos viešojo maitinimo ir maisto prekybos įmonės turi būti sudariusios sutartį dėl šalutinių gyvūninių produktų (maisto atliekų) surinkimo

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl šalutinių gyvūninių produktų surinkimo
(2005 12 29 Nr. B1-728, Žin., 2006 01 28, Nr. 11-419)

 • Nuo 2006 09 01 už vaiką iki 9 metų skiriama 0,4 MGL (50 Lt)  dydžio išmoka per mėnesį

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytos išmokos vaikui mokėjimo
(2006 01 12 Nr. 32, Žin., 2006 01 17, Nr. 6-219)

 • Nustatytas lengvatinis 5 procentų PVM tarifas bilietams į teatrus, koncertus ir kitus kultūrinius renginius

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymas
(2006 01 12 Nr. X-487, 2006 01 17, Nr. 6-193)

35-asis VAS „Įmonių pertvarkymas“

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 35-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių pertvarkymas“ tvirtinimo
(2005 12 29 Nr. VAS-12, Žin., 2006 01 14, Nr. 5-188)

 • Nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas
(2005 12 22 Nr. X-471, 2006 01 12, Nr. 4-102)

 • Nuo 2005 01 01 su darbo santykiais susijusios pajamos užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, NEAPMOKESTINAMOS pajamų mokesčiu Lietuvos Respublikoje, jeigu pajamų mokestis sumokėtas toje užsienio valstybėje.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6, 20, 27, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo pakeitimo įstatymas
(2005 12 22 Nr. X-467, 2006 01 12, Nr. 4-100)

 • Kai kuriais atvejais paramos teikėjai ir gavėjai turės teikti ne tik metinę, bet ir mėnesinę ataskaitą apie suteiktą ar gautą paramą
 • Atsisakyta reikalavimo paramos gavėjo įstatuose numatyti paramos gavimą
 • Paramos gavėjo statuso galima netekti, jei LPĮ pažeidimo dydis viršija 250 MGL per vienus kalendorinius metus arba 500 MGL per trejus kalendorinius metus iš eilės

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 5, 7, 10, 12 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2005 12 20 Nr. X-461, Žin., 2006 01 12, Nr. 4-96)

 • Naujame valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąraše įmokų kodai nepasikeitė

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąrašo patvirtinimo
(2005 12 30 Nr. V-526, Žin., 2006 01 10, Nr. 3-85)

 • Svarbūs biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto apskaitos pakeitimai
 • Pavyzdinio sąskaitų plano pakeitimai

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2005 12 30 Nr. 1K-405, Žin., 2006 01 05, Nr. 2-16)

 • 36-asis VAS "Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė"

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 36-ojo verslo apskaitos standarto "Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė" tvirtinimo
(2005 12 22 Nr. VAS-9, Žin., 2006 01 05, Nr. 2-38)

 • 30-asis VAS "Susiję asmenys"

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 30-ojo verslo apskaitos standarto "Susiję asmenys" tvirtinimo
(2005 12 22 Nr. VAS-10, Žin., 2006 01 05, Nr. 2-39)

 • 34-asis VAS "Segmentų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje"

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 34-ojo verslo apskaitos standarto "Segmentų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje" tvirtinimo
(2005 12 22 Nr. VAS-11, Žin., 2006 01 05, Nr. 2-40)

 • Patvirtinti draudėjų, priskirtų atitinkamoms nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupėms, sąrašai

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei
(2005 12 21 Nr. 5-1, Žin., 2006 01 05, Nr. 2-49)