Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimas

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo
(2010 04 07 Nr. 378, Žin., 2010 04 10, Nr. 41-1972)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" 1 priedas papildytas 9 pastaba, numatančia, jog „savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, už faktiškai dirbtą laiką gesinant gaisrus, atliekant pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus pagal Vidaus reikalų ministerijos parengtą (suderintą su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) ir patvirtintą tvarkos aprašą gali būti taikomi 30–50 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede."

Minėta nuostata įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.