Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Nuo 2008 m. kovo 1 d. supaprastinamos ūkininko sodybos statybos sąlygos

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 1, 2, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo bei įstatymo papildymo 81, 11 straipsniais įstatymas
(2008 01 17 Nr. X-1420, Žin., 2008 01 24, Nr. 10-336)

2008 m. kovo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 1, 2, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo bei įstatymo papildymo 81, 11 straipsniais įstatymas.

Ûkininko ūkio įstatymas (toliau - Įstatymas) papildytas nauja sąvoka:

Ûkininko sodyba – nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pastatytas vienas gyvenamosios paskirties pastatas su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti (Įstatymo 2 str. 4 dalis).

Supaprastintos ūkininko sodybos statybos sąlygos (Įstatymo 11 str.)
Nerengiant detaliųjų planų žemės ūkio paskirties žemėje ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą, išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtose teritorijose. Ûkininko sodyba ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo)  pastatai  statomi nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektaro.

Leidimas statyti ūkininko sodybą išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.

Pagal LR teritorijų planavimo įstatymą nuo 2008 m. kovo 1 d. statant ūkininko sodybą LR ūkininko ūkio įstatyme nurodytomis sąlygomis vietoj detaliųjų planų rengiami žemėvaldų planai (projektai) arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektai (plačiau apie tai žr. šioje apžvalgoje).