Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas LRV nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo"
  • Pakeista Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarka
  • Pakeista Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka
    (galioja nuo 2014-01-01)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo (2013 12 11 Nr. 1185, Žin., 2013 12 19, Nr. 130-6673)

LRV nutarimas
Dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (2013 12 18 Nr. 1231, Žin., 2013 12 27, Nr. 134-6841)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2013 12 19 Nr. V-1254, Žin., 2013 12 21 Nr. 133-6804)

Pakeistas LRV nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo"

Šiuo pakeitimu nuo 2014 m. sausio 1 d. grąžinami anksčiau galioję ir krizės laikotarpiu (nuo 2009 m. rugpjūčio 23 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.) sumažinti biudžetinių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų, struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai bei priedų ir priemokų dydžiai.

LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo skelbiamas Teisės aktų registre, adresu:
https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.49DC44C06D0C

Pakeista Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarka

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" nuostatas, nuo 2014 m. sausio 1 d. grąžinami anksčiau galioję ir krizės laikotarpiu  sumažinti valstybinių mokslinių tyrimo institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų tarnybinių atlyginimų koeficientai bei priedų ir priemokų dydžiai.

LRV nutarimas dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios skelbiamas Teisės aktų registre, adresu:
https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=525aab30722f11e3bd0ecaffd80c672a

Pakeista Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" nuostatas ir į Švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytos darbo grupės pasiūlymus dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo", kuris skelbiamas Teisės aktų registre, adresu:
https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.A4A7F7C56568