Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Reklamos įstatymas, apribota energinių gėrimų reklama
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2013 11 07 Nr. XII-577, Žin., 2013 11 23, Nr. 120-6049)

Siekiant apriboti energinių gėrimų prieinamumą jaunesniems kaip 18 metų asmenims pakeistas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas.

Priimti įstatymo pataisas paskatino tai, kad energiniai gėrimai gali neigiamai paveikti jaunų asmenų sveikatą. Energiniuose gėrimuose esantis kofeino kiekis dažnai tris, o kartais net ir dešimt kartų viršija gaiviuosiuose gėrimuose esantį kofeino kiekį. Paprastai puodelyje kavos kofeino yra apie 50 mg, tuo tarpu kai kuriuose energiniuose gėrimuose kofeino gali būti tiek, kiek jo yra 6-9-iuose kavos puodeliuose. Kofeinas sekina nervų sistemą, iš organizmo išstumia kai kuriuos mikroelementus, pvz., kalcį, geležį, kurie būtini augančiam organizmui. Energinių gėrimų sudedamosios dalys gali sutrikdyti virškinamojo trakto veiklą, alergizuoti. Gėrimuose esančios didelės B grupės vitaminų dozės gali sukelti širdies ritmo sutrikimus, alergiją, rankų ir kojų drebulį. Taip pat pažymėtina, kad energiniai gėrimai yra visiškai netinkami sportuojančiam jaunimui.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. draudžiama nurodyti energinius gėrimus kaip rėmėjų gaminius ar kitaip juos reklamuoti:
- ugdymo įstaigose, kurias lanko jaunesni kaip 18 metų asmenys;
- koncertų, sporto, labdaros ir (ar) paramos bei kitų renginių, skirtų asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, vietose ir jų reklamoje;
- teatro spektaklių, kino filmų ir videofilmų, skirtų asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, demonstravimo vietose ir jų reklamoje;
- visuomenės informavimo priemonėse, skirtose asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, ir jų reklamoje;
- akcijose, konkursuose, skirtuose asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, ir jų reklamoje.

Nuo 2014 m. liepos 1 d. energinių gėrimų reklamoje privalo būti įrašyti žodžiai „nevartoti su alkoholiniais gėrimais".

_________________

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459334&p_tr2=2