Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtintos elektros energijos kainos buitiniams vartotojams nuo 2014 m. sausio 1 d.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei Visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2013 11 27 Nr. O3-707, Žin., 2013 11 29, Nr. 122-6242)

Nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatytos tokios elektros energijos kainos pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų:

1. Vienos laiko zonos tarifas:
„Standartinis" tarifo planas - 47,4 (buvo - 50,1) ct/kWh;
„Elektrinės viryklės" tarifo planas - 46,5 (buvo - 48,7) ct/kWh;
„Namai" tarifo planas - 42,7 (buvo - 45,5) ct/kWh ir 10 Lt/mėn. pastovioji dedamoji;
„Namai plius" tarifo planas - 41,0 (buvo - 43,8) ct/kWh ir 20 Lt/mėn. pastovioji dedamoji.

2. Dviejų laiko zonų tarifas:
„Standartinis" tarifo planas:
- dieninė energijos dedamoji - 51,3 (buvo - 54,1) ct/kWh;
- naktinė, šeštadienio ir sekmadienio - 38,4 (buvo - 41,0) ct/kWh;
„Eektrinės viryklės" tarifo planas:
- dieninė energijos dedamoji - 50,3 (buvo - 52,5) ct/kWh;
- naktinė, šeštadienio ir sekmadienio - 37,8 (buvo - 40,0) ct/kWh;
„Namai" tarifo planas:
- pastovioji dedamoji - 10 Lt/mėn.;
- dieninė energijos dedamoji - 45,9 (buvo - 48,8) ct/kWh;
- naktinė, šeštadienio ir sekmadienio - 35,3 (buvo - 37,9) ct/kWh.
„Namai plius" tarifo planas:
- pastovioji dedamoji - 20 Lt/mėn.;
- dieninė energijos dedamoji - 43,9 (buvo - 46,8) ct/kWh;
- naktinė, šeštadienio ir sekmadienio - 34,2 (buvo - 36,7) ct/kWh

_________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei Visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460928&p_tr2=2