Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • „Sodra" panaikino reikalavimą savarankiškai dirbantiems asmenims privalomai pateikti metinės pajamų sumos išdėstymą mėnesiais
    (įsigalioja 2013 m. lapkričio 27 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl savarankiškai dirbančių asmenų pajamų, nuo kurių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ pakeitimo
(2013 11 20 Nr. VE -190, Žin., 2013 11 26, Nr. 121-6159)

Savarankiškai dirbantys asmenys, kurie „Sodrai" nepateikė duomenų apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais, jų gali ir nebeteikti, kadangi „Sodra" tokių asmenų metinių pajamų sumas išdėstys mėnesiais pati, VSDFV įsakyme nustatyta tvarka.

VSDFV direktoriaus įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl savarankiškai dirbančių asmenų pajamų, nuo kurių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre" pakeitimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460586&p_tr2=2