Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pensijų kaupimo dalyviai turi apsispręsti iki 2013 m. lapkričio 30 d.
    (įsigalioja 2013 m. liepos 13 d.)

Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 07 02 Nr. XII-490, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3767)

Seimas pratęsė terminą, iki kurio pensijų kaupimo dalyviai turi apsispręsti kaip toliau kaupti pensiją. Iki 2013 m. lapkričio 30 d. gyventojai, kurie pensijų kaupimo sutartis yra sudarę iki 2013 m. sausio 1 d., gali pasirinkti vieną iš trijų variantų:

1) nieko nedaryti. Tuomet liks dabartinis pensijos kaupimo būdas. Į pensijų fondą kiekvieną mėnesį bus pervedama tik "Sodros" įmokos dalis: nuo 2014 m. iki 2019 m. - 2 proc., o nuo 2020 m - 3,5 proc. dirbančiojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;

2) grįžti į „Sodrą". Tam reikia pateikti prašymą pensijų kaupimo bendrovei. Vėliau (nuo 2014 m. sausio 1 d. ir vėliau) žmogus turės galimybę atnaujinti dalyvavimą kaupime (atnaujinus dalyvavimą, kaip ir iki šiol bus pervedama tik nustatyto dydžio socialinio draudimo įmokos dalis), tačiau dar kartą stabdyti kaupimo nebebus galima;

3) pateikti prašymą pensijų kaupimo bendrovei ir savo paties įmokomis prisidėti prie pensijos kaupimo (valstybės įmoka taip pat būtų didesnė). Tuomet į pensijų fondą būtų mokama trijų dalių įmoka:
- „Sodros" įmoka - 2 proc. (nuo 2014 m. iki 2019 m.), o nuo 2020 m. - 3,5 proc. dirbančiojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos,
- dirbančiojo įmoka - 1 proc. (nuo 2014 m. iki 2015 m.), o nuo 2016 m. - 2 proc. dirbančiojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Šią įmoką apskaičiuoja ir į „Sodros" biudžetą perveda darbdavys,
- įmoka iš valstybės biudžeto lėšų - 1 proc. (nuo 2014 m. iki 2015 m.), o nuo 2016 m. - 2 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio.

Gyventojai, pensijų kaupimo sutartis sudarantys po 2013 m. sausio 1 d., tokio pasirinkimo neturi. Jiems iškart taikoma trijų dalių įmokų į pensijų fondus sistema.

„Sodra", siekdama padėti gyventojams apsispręsti kokiu būdu geriausia kaupti pensijai, pateikia prognozuojamos pensijos skaičiuoklę:
http://www.pensijuskaiciuokle.lt/

_________________

Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453056&p_query=&p_tr2=2