Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai
    (įsigalioja 2013 m. gegužės 4 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 30 Nr. 373, Žin., 2013 05 04, Nr. 45-2225)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 30 Nr. 374, Žin., 2013 05 04, Nr. 45-2226)

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymą (2012 10 17 Nr. XI-2289, Žin., 2012 11 08, Nr. 129-6463), pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai.

Nustatyta, kad žvalgybos pareigūnams išduota medicininė pažyma prilyginama nedarbingumo pažymėjimui bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimui, ir tokia pažyma yra pagrindas žvalgybos pareigūnams skirti ir mokėti socialinio draudimo pašalpas.

_________________

LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447551&p_query=&p_tr2=2

LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447552&p_query=&p_tr2=2