Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Valstybinė darbo inspekcija baigia rengti elektroninę darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaravimo sistemą

Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas
(2013 04 03)

Darbdaviai Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka privalės teikti informaciją Valstybinei darbo inspekcijai apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.

Baigiama rengti elektroninė darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaravimo sistema, kurią jau galima išbandyti:
http://epds.vdi.lt/pub/EPDS.aspx