Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtintas draudžiamųjų pajamų dydis, taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Vyriausybės nutarimas
Dėl einamųjų 2014 metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo
(2014-02-05, Nr. 104, TAR, 2014-02-10, dok. Nr. 1323, galioja nuo 2014-02-11)

Vyriausybė patvirtino einamųjų 2014 metų draudžiamųjų pajamų dydį - 1488 litus, tokį patį kaip ir 2013 metais.

Šis dydis naudojamas apskaičiuojant socialinio draudimo išmokas (pensijas, motinystės, tėvystės, ligos pašalpų maksimalią ir minimalią ribas ir kt.), taip pat nustatant socialinio draudimo įmokas mažųjų bendrijų nariams, ūkininkams, individualią veiklą vykdantiems asmenims, individualių įmonių savininkams, asmenims, gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos.

_________________

Vyriausybės nutarimas dėl einamųjų 2014 metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo skelbiamas Teisės aktų registre, adresu:
https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=959dd5d0926811e397c8b55a09dd5905